Καλώς ήλθατε στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας εδρεύουν 68 επιχειρήσεις εκ των οποίων 53 έχουν ενεργή δραστηριότητα, περίπου 12 είναι ανενεργές, ενώ αρκετές κατέχουν έκταση χωρίς να έχουν ακόμα εγκατασταθεί.

Σκοπός

Ο σκοπός της Ε.Ε ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, όπως διατυπώνονται στο ΆΡΘΡΟ 2 του καταστατικού είναι ο κάτωθι: Η μέριμνα για την ολοκλήρωση της κατασκευής των κοινόχρηστων χώρων – εγκαταστάσεων και της εν γένει λειτουργικής υποδομής της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας και την εύρυθμη λειτουργία τους.

Επιχειρήσεις - Μέλη

ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας
41110 Μακρυχώρι

info@vipe-larisas.gr