Υπηρεσίες
Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Τρίτος (3ος) Πυροσβεστικός Σταθμός Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας επιλαμβάνεται συμβάντων πυρκαγιάς εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας, καθώς επίσης και συμβάντων αστικών και δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών και του τμήματος του Δήμου Αγιάς (Στόμιο – Καρύτσα – Κόκκινο Νερό). Παράλληλα, επιχειρεί σε τροχαία ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα στον τομέα ευθύνης του.

Η Όγδοη (8η) ΕΜΑΚ Θεσσαλίας επιλαμβάνεται συμβάντων διασώσεων εγκλωβισμένων από σεισμούς, ορειβατών και αθλητών από ορεινούς όγκους, φαράγγια, ορμητικά νερά και ποτάμια, συμβάντων τροχαίων και τεχνολογικών ατυχημάτων, περιστατικών ΧΒΡΠ. Παράλληλα, επεμβαίνει σε διασώσεις από ορειβατικά ατυχήματα, σε αναζητήσεις εξαφανισμένων και αγνοουμένων ατόμων και διασώσεις ζώων σε όλο το εύρος της περιφέρειας Θεσσαλίας.