ΛΑΒΥΣ ΑΒΕΕ

ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | ΖΩΙΚΑ ΛΙΠΗ

ΟΣΤΕΟΚΡΕΑΤΑΛΕΥΡΑ, ΠΤΗΝΑΛΕΥΡΑ, ΠΤΕΡΑΛΕΥΡΑ, ΖΩΙΚΑ ΛΙΠΗ

Στις σύγχρονες και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας, πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση η επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων υψηλής ποιότητας όπως, οστεοκρεατάλευραπτηνάλευραπτεράλευρα και ζωικά λίπη που προορίζονται ως πρώτες ύλες στην παραγωγή τροφών ζώων συντροφιάς , λιπασμάτων, ζωοτροφών και ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας (βιοντίζελβιοαέριο).

Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας

+30.2410541270

info@lavis.gr