Προφίλ

Στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας εδρεύουν 68 επιχειρήσεις εκ των οποίων 53 έχουν ενεργή δραστηριότητα, περίπου 12 είναι ανενεργές, ενώ αρκετές κατέχουν έκταση χωρίς να έχουν ακόμα εγκατασταθεί.

Οι Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:

● Μεταποίηση
● Ανακύκλωση
● Παραγωγή τροφίμων
● Επεξεργασία ξύλου
● Παραγωγή οικοδομικών υλικών
● Εμπορία – Διανομή
● Κατασκευαστικός κλάδος
● Μηχανολογικές κλάδος

Στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας απασχολούνται
περίπου 1000 εργαζόμενοι.

Η Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εύρυθμη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Η οργάνωση αλλά και η ολοένα και ταχύτερη εξέλιξη της αποτελεί δέλεαρ για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών του νομού.

Στην περιοχή υπάρχει και συντηρείται δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, Πυροσβεστικός Σταθμός και Μονάδα Αντιμετώπισης Ειδικών Καταστροφών (ΕΜΑΚ), μετά από δωρεά προς το Πυροσβεστικό Σώμα έκτασης 6.222 m2.
 
Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας αποτελούν φωτεινό παράδειγμα επιχειρηματικότητας, καθώς οι περισσότερες πρωταγωνιστούν διεθνώς στον κλάδο τους και συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα την οικονομία της χώρας.