Σκοπός
Δράση

Σκοπός

Ο σκοπός της Ε.Ε ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, όπως διατυπώνονται στο ΆΡΘΡΟ 2 του καταστατικού είναι οι κάτωθι:
Η μέριμνα για την ολοκλήρωση της κατασκευής των κοινόχρηστων χώρων – εγκαταστάσεων και της εν γένει λειτουργικής υποδομής της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας και την εύρυθμη λειτουργία τους όπως:


 • Εσωτερικό οδικό δίκτυο και σύνδεση με το εθνικό οδικό δίκτυο (κόμβος)
 • Υδραγωγείο – δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης, καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων
 • Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
 • Αποκομιδή – διάθεση απορριμμάτων
 • Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος


 • Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού – τηλεπικοινωνίας
 • Πράσινο
 • Αστυνόμευση – Περίφραξη περιοχής
 • Πυροσβεστική προστασία
 • Σύνδεση με δίκτυο φυσικού αερίου
 • Σύνδεση με Αστική συγκοινωνία
 • Κέντρα εξυπηρέτησης υπηρεσιών κ.λ.π

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με συντονισμένες ενέργειες των Μελών μέσω της Ε.Ε ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την υποβολή προτάσεων προς κάθε αρμόδια Αρχή για τη συνεχή βελτίωση του νομικού καθεστώτος λειτουργίας και του τρόπου διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.

Δράση

Η Ε.Ε ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ έχοντας τη στήριξη του συνόλου των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και σε άριστη συνεργασία με την ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ και του αρμόδιους φορείς φορτίζει για:


 • την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία όλων των υποδομών της Βιομηχανικής Περιοχής
 • την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό της ΒΙ.ΠΕ. με συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Τεμπών
 • τη συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση με τους εγκατεστημένους για θέματα που αφορούν τόσο την Βιομηχανική Περιοχή όσο και τις επιχειρήσεις τους
 • την οργάνωση των χώρων και την εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών σε αυτούς


 • τη μείωση των Δημοτικών τελών όσο και των κοινοχρήστων σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ
 • την ανάπτυξη νέων υποδομών που θα καταστήσουν τη Βιομηχανική Περιοχή πιο ασφαλή για εργαζομένους και επισκέπτες
 • την προβολή και την εναρμόνιση της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Πολιτική Cookies

H ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας https://www.vipe-larisas.gr/ . Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Διαβάστε περισσότερα >>

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ενσωματωμένων video.
Πολιτική Απορρήτου
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας και / ή συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.