ΕΛΓΕΚ


#WeMaketheRainfall

Η εταιρεία ΕΛΓΕΚ ιδρύθηκε το έτος 1990 με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων.

Με εντατική αναπτυξιακή δραστηριότητα και με ολοκληρωτική υποστήριξη και εμπιστοσύνη των πελατών της, κατέχει μια δεσπόζουσα θέση μεταξύ των επιχειρήσεων κλάδου.

Το βασικό προϊόν της εταιρείας για οκτώ συνεχή χρόνια, ήταν το Μηχάνημα τεχνητής βροχής (πολυμπέκ-ράμπα) το οποίο συνεχίζει να παράγεται σε συνδυασμό με το Aυτοπροωθούμενο σύστημα άρδευσης (καρούλι)- το οποίο η εταιρία παράγει από το 1997.

Μετά από συνεχείς αλλεπάλληλες έρευνες και αρκετές ουσιώδεις αλλαγές στα τμήματα παραγωγής αλλά και στη κατασκευή των μηχανημάτων η ΕΛΓΕΚ κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοντέλο καρουλιού και πολυμπεκ ιδανικά φτιαγμένα για τις ανάγκες του αγρότη.

Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας

+30 2410-541071

elgek@otenet.gr