Εξυπηρέτηση Πελατών/ Διαχείριση Ιστοσελίδας

Εξυπηρέτηση Πελατών/ Διαχείριση Ιστοσελίδας

Εξυπηρέτηση Πελατών/ Διαχείριση Ιστοσελίδας 940 788 stella.skrivanou
Η εταιρεία Hellas Stones αναζητά άτομο για την εξυπηρέτηση πελατών και την διαχείριση ιστοσελίδας.
Βιογραφικά: info@hellasstones.com